Ние се намираме в транспортния сектор от 1980.

Ние се намираме в транспортния сектор от 1980.
Първоначално бе създадена фирмата “ALEXAKIS ООД” и в последствие „AHIALOS TRANS LTD” в България. Основател и на двете фирми е Одисей Алексакис.
Седалището на „ALEXAKIS ООД” се намира в Солун, а седалището на „AHIALOS TRANS” в Сандански.

Няма такса за анулиране, няма скрити такси!
Най-доброто обслужване в бранша
Всички наши стоки са напълно застраховани